Rövid összefoglaló a Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálattal kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre adott válaszokból.

            Egyre több helyen olvashatjuk Kárpátalja-szerte, hogy: „Nem vagy egyedül”, s mellettük két telefonszám, melyet éjjel nappal hívhatnak bizalommal. Talán többekben felvetődött a kérdés, hogy kik azok, akik a megadott számok tárcsázása esetén fogadják a hívást. Mit jelent az, hogy lelkisegély telefonszolgálat? Milyen segítséget kaphat a hívó? Néhány alapkérdésre kaphatunk választ ebből az írásból.

         Akikhez eljutott a Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat tájékoztatója, azokban teljesebb kép alakulhatott ki tevékenységükről. Innen azt is megtudhatjuk, hogy bárki hívhatja a vonalat, aki úgy érzi, hogy nincs kivel megbeszélnie a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait. Valamint, ha elakadt problémái megoldásainak keresése során, vagy ha sötét gondolatok gyötrik, s úgy érzi, hogy nincs értelme az életének.

       A telefonos elsősegély története egészen 1953-ra nyúlik vissza, amikor is Angliában egy Chad Varah nevű pap létrehozza a világ első válság kezelő forródrótját, hogy telefonos segítséget nyújtson azoknak, akik öngyilkosságot fontolgatnak. Magyarországon az 1970-es évek elején jelentek meg az első szolgálatok, s a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatnak ma már 17 tagszolgálata, és 7 társzolgálata van.

       2014.október 10-től a Kezünkben a Jövő Alapítvány szervezésében és támogatásával él Kárpátalján a vonal, mely ingyenesen hívható. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan, bárhonnan segítséget tudjunk kérni a nap 24 órájában.

        Fontos tény, hogy anonim módon hívhatóak a számok, ami azt jelenti, hogy  a hívónak sem a nevet, sem más adatot nem szükséges megadnia. Az anonimitás az ügyelőre is vonatkozik. Tehát mind a hívó , mind az ügyelő kiléte ismeretlen.

       Gyakori kérdés, hogy kik az ügyelők, kik azok az emberek, akik a hívásokat fogadják? Milyen képzésben vettek részt? Mi motiválja őket erre a tevékenységre?  A  Kárpátalján szolgálatot teljesítő ügyelők önkéntes alapon, szabadidejüket erre áldozva vállalják a szolgálatot.  Az ügyelők számára nem feltétel a szakirányú végzettség, azonban teljesíteni kell egy speciális képzést, amely során tisztázódik, hogy a jelölt rendelkezik-e a megfelelő attitűdökkel, a segítés szándéka és képessége (empátia, figyelem) alapfeltételeinek megfelelő-e. A képzés során elsajátítják a kommunikáció, az értő figyelem, a meghallgatás azon formait, amelyek kiemelt szerepet kapnak a telefonos beszélgetések környezetében, ahol az ítélkezés nélküli meghallgatást, a hívóra való teljes figyelés alapkövetelmény.

Mi indít valakit arra, hogy telefonos ügyelő legyen? Alapvetően az igény, hogy tegyen a környezetéért. Számtalan lehetőség van erre, de aki ezt a módját választja, egy a segítő lehetőségek egy igen sajátos formáját gyakorolja, ahol számos készség megléte és továbbfejlesztése során láttja el szolgálatát.

      Az ember társas lény, alapvető igénye a kommunikáció. Korunk jellegzetessége, hogy nem szánunk időt egymásra, nincs idő az érzésekre  sem. Az egymásra fordított idő és a figyelem pedig egyfajta lelki táplálék. Egy hétköznapi beszélgetés közben gyakran tapasztalhatjuk, hogy a beszélgető felek sablon kérdéseket feltéve, majd az erre megszokott válaszokat megkapva mennek tovább. Egy értő figyelemmel kisért beszélgetés alkalmával azonban, ahol ráadásul a másik fél láthatatlan könnyebben és gyorsabban nyílunk meg, őszintén fel merjük vállalni az érzéseinket.

       A beszéd a szolgálat munkájában kiemelkedő jelentőséggel bír. Egy nyílt, elfogadó bensőséges beszélgetés jóleső érzésekkel jár, abban a beszélgető felek feloldódnak, megélhetik a teljesség önfeledt pillanatait. Az ügyelő, figyelmét és idejét a hívónak szánva, igyekszik elősegíteni a hívó saját problémamegoldó-készségét. A segítség ebben egyrészt a rendelkezésre-állás, másrészt egy új szempont, egy másik nézőpont közös megtalálása, ahonnan nézve már könnyebben megoldható a korábban túl nehéznek tűnő probléma.

       Talán az egyik legelterjedtebb gondolat a telefonos szolgálatokkal kapcsolatban, hogy csak öngyilkosságot megelőzően hívják őket. Ez egyben akadály is. Azt sugallja, hogy csak a legvégső ponton hívható, vagy a legkétségbeejtőbb helyzetek számára fenntartott lehetőség. Valóban lehet életmentő egy hívás, és sok esetben ez meg is történik. Azonban nem kizárólag ilyen esetekkel lehet hívni a szolgálatokat. Előfordulnak az életben olyan elakadások, ahol úgy tűnik, hogy saját erőnkből, tapasztalatunkból már nem megoldható a helyzet. Ilyenkor lehet segítség a hívás.

       Sokszor segítség, ha valaki meghallgatja, ha valakinek elmondható az, ami történt. Hallgatni sokféleképpen lehet. Aktív hallgatással, ítélkezés és közbeszólások nélkül, teljes figyelmünkkel a beszélő felé fordulva, ami telefonos kapcsolat esetén még komolyabb felkészültséget igényel.

       A felismerés, hogy elakadtam, egyedül nehezen tudok továbblépni, nyomasztólag hat. A kiút keresés során sokszor igyekszünk csak magunkra támaszkodni, hogy „ne legyünk mások terhére”. Érdemes megvizsgálni, hol gyökerezhetnek ezek a gondolatok, mi akadályoz abban, hogy segítséget kérjek? Máskor kérnénk, de nem tudjuk, hogyan is kellene. A segítségkérés nem a gyengeség jele, hanem sokkal inkább józan belátása annak, hogy egyedül nem boldogulunk, és a lehetőségünk szerint mindent megteszünk, hogy felülkerekedjünk a nehézségen. A kiútkeresés reménykeltő, a belső erő árulkodó jele.

     Ezekben a helyzetekben egy lehetőség a Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat. Nem kell egyedül lennie a bajban, lehet nem egyedül a bajban.

066-600-8005

097-600-8005

           A Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat köszönetét fejezi ki támogatóinak, akik segítik a tevékenységét: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ), Kezünkben a Jövő Alapítvány.